Drept Penal

CONSULTANTA, ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA

Dreptul penal este definit ca o ramură a sistemului de drept, alcătuit din totalitatea normelor juridice legiferate de puterea legislativă, care stabilesc ce fapte constituie infracțiuni, condițiile răspunderii penale, sancțiunile și alte măsuri ce urmează a fi aplicate sau luate de către instanțele de judecată persoanelor care au săvârșit infracțiuni, în scopul apărării celor mai importante valori sociale ale statului de drept. Infracțiunile se clasifică în mai multe categorii după cum urmează:

 

    • Categorii din Codul Penal.