Drept Civil

CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ

Dreptul civil este alcătuit din ansamblul normelor juridice prin care se reglementează, de drept comun, stabilirea, modificarea și stingerea raporturilor juridice patrimoniale și nepatrimoniale cu caracter privat, precum și conținutul acestora, între persoane fizice și persoane juridice aflate pe poziții de egalitate juridică.

  • Proprietatea intelectuală

  • Garanții (ipoteca, gaj, fidejusiune);
  • Moșteniri (dezbateri si partaje succesorale);
  • Actiuni in protejarea dreptului de proprietate (uzucapiune, granituire, revendicare, evacuari);

  • Contracte (redactare, analiza si revizuire contracte civile);
  • Actiuni in raspundere contractuala si delictuala;
  • Infiintari si modificari asociatii si fundatii.